Nieuws

Lees voor
 • Gemeentehuis gesloten met Vastelaovendj

  (23-02-2017)

  De publieksbalies van het Burger Bedrijven Plein (BBP) van de gemeente Leudal zijn in verband met de Vasteloavendj gesloten op maandag 27 en dinsdag 28 februari 2017.

 • Praat mee over functioneren en beeld Tungelroysebeek

  (23-02-2017)

  Graag nodigt Waterschap Limburg u uit, om van gedachten te wisselen over het functioneren en het beeld van de Tungelroysebeek, zodat deze beek voldoet aan alle belangen langs de beek: landbouw, recreatie en natuur.

 • Waterschapsbelastingen Limburg laagste van Nederland

  (23-02-2017)

  De meeste inwoners en bedrijven in Limburg hebben onlangs een gecombineerd aanslagbiljet met de waterschapsbelastingen van Waterschap Limburg én de gemeentelijke belastingen ontvangen. Sinds 2017 zijn de twee Limburgse waterschappen gefuseerd en zorgt Waterschap Limburg in de hele provincie voor veilige dijken, droge voeten, schoon water en voldoende water.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de organisatie van de Waerse Maondjig in Neer

  (22-02-2017)

  Op maandag 27 februari 2017 vindt in Neer de Waerse Maondjig plaats. Hierdoor zullen het Kerkplein en een gedeelte van de Engelmanstraat te Neer tijdelijk afgesloten worden voor alle verkeer, behalve voor voetgangers. De afsluiting zal plaats vinden vanaf 09:00 uur tot 16:00 uur.

 • Basisschool de Klink uit Grathem wint logo-ontwerpwedstrijd

  (22-02-2017)
  logo 10 jaar Leudal

  In het kader van 10 jaar Leudal heeft de gemeente Leudal een logo-ontwerpwedstrijd georganiseerd voor de basisscholen in Leudal. De 4 kleuren van Leudal moesten er in terug te vinden zijn maar verder waren er geen regels waar het logo aan moest voldoen.

 • 10 jaar Leudal - oproep tot initiatieven

  (22-02-2017)
  logo 10 jaar Leudal

  Leudal heeft veel om trots op te zijn: bijzondere kernen, mooie bedrijven en vindingrijke ondernemers, een prachtige groene omgeving en een actief verenigingsleven. Onze gemeente bestaat 10 jaar en dat willen we samen met onze inwoners vieren. Een jubileumjaar waarin we laten zien waar Leudal voor staat.

 • Agenda commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen

  (21-02-2017)

  De commissies sociaal, fysiek en bestuur en middelen vergaderen op respectievelijk maandag 6, dinsdag 7 en woensdag 8 maart om 19.30 uur in de raadzaal, gemeentehuis Leudal. Iemand die wenst in te spreken over één van de agendapunten dient zich vóór de commissievergadering te melden bij de commissiegriffier, tel. (0475) 85 90 00 of via e-mail raadsgriffie@leudal.nl.

 • Verkiezingen Tweede Kamer: Aanvragen vervangende stempas

  (20-02-2017)

  De burgemeester van Leudal maakt bekend, dat voor de op woensdag 15 maart 2017 te houden Tweede Kamer Verkiezing het volgende van toepassing is:

  Om overal in Leudal te kunnen stemmen ontvangt u uiterlijk op 1 maart een stempas. De stempas toont aan dat u gerechtigd bent om te stemmen.

 • Tijdelijke verkeersmaatregel in verband met de organisatie van het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn in Heythuysen

  (20-02-2017)

  Op zaterdag 25 februari 2017 vindt het Lindeboom Vastelaoves Pleinfestijn te Heythuysen plaats. Hiervoor zullen diverse tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen worden.

 • Verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal en bijbehorende gebiedsvisie

  (19-02-2017)

  Op 14 februari 2017 heeft de gemeenteraad besloten tot het vaststellen van de verordening geurhinder en veehouderij 2017 gemeente Leudal. Dit besluit is op 18 februari 2017 in werking getreden.

  Deze verordening is voortaan het toetsingskader voor aanvragen omgevingsvergunning milieu en wordt ook gebruikt bij de besluitvorming in het kader van  ruimtelijke ordening.

 • Gewijzigde ophaaldagen huisvuil ivm carnaval

  (19-02-2017)

  In verband met carnaval wijzigen de ophaaldagen van het GFT-afval als volgt:

 • Buurt Whatsapp groot succes in Leudal!

  (15-02-2017)
  Buurt WhatsApp

  Sinds kort tellen alle zestien kernen van Leudal één of meerdere Buurt Whatsapp groepen. Groepen waaraan iedere inwoner van de gemeente kan deelnemen en waar informatie gedeeld wordt bij onveilige of verdachte omstandigheden.

 • Rioolwerkzaamheden Sint Antoniusstraat te Heythuysen

  (15-02-2017)

  Op donderdag 2 maart 2017 start de firma Bloem Civiel Techniek BV in opdracht van gemeente Leudal met het vervangen van enkele huisaansluitingen van de riolering in een gedeelte van de Sint Antoniusstraat in Heythuysen. De werkzaamheden vinden plaats tussen de Sint Janlaan en Arevenlaan en nemen 7 werkdagen in beslag.

 • Uitreiking zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen aan Ben Sijben uit Neer

  (15-02-2017)
  Huldiging de heer Ben Sijben

  Burgemeester Arno Verhoeven van de gemeente Leudal reikte vandaag 15 februari de zilveren medaille van de Maatschappij tot Redding van Drenkelingen uit aan Ben Sijben uit Neer voor zijn heldhaftig optreden bij een verdrinkingsgeval.

 • Snoeien bomen

  (14-02-2017)
  snoeien bomen

  Steeds meer krijgt de gemeente te maken met bewoners en ondernemers die snoeien aan bomen van de gemeente. 

  Zelf snoeien

  Het is niet toegestaan om zelf  te snoeien aan gemeentebomen. Dit geldt ook als iemand gemeentegrond in gebruik heeft waar een boom op staat. Soms worden bomen waarvan hinder wordt ervaren door bijvoorbeeld schaduwwerking of overhangende takken, zelfs rigoureus gesnoeid.

 • NIX 18

  (14-02-2017)
  logo NIX 18

  Binnenkort is het weer zover: carnaval! Carnavalsvierders trekken hun mooiste pèkske aan en storten zich in het feestgedruis. Ook jongeren vieren carnaval en de kans is groot dat zij dan in de verleiding komen om alcohol te drinken of om te roken.

 • Vertrouwen in samenwerking tussen besturen gemeenschapsaccomodaties

  (14-02-2017)
  Intentieverklaring OOG

  De besturen van de gemeenschapsaccommodaties in Leudal hebben vorige week (6 februari) een intentieverklaring ondertekend het Trefcentrum in Kelpen-Oler  Zij zijn verenigd in OOG (OverlegOrgaan Gemeenschapshuizen) en verbinden zich daarmee aan een intensievere onderlinge samenwerking.

 • BsGW verstuurt belastingaanslagen in laatste week februari

  (13-02-2017)

  De meeste inwoners en bedrijven in onze gemeente ontvangen in de week van 28 februari een gecombineerd aanslagbiljet met de gemeentelijke belastingen én de waterschapsbelastingen 2017. Zo hoeft u slechts één keer te reageren en wordt uw aanvraag of reactie direct verwerkt voor beide belastingen.

Uw bezoek aan het gemeentehuis

Wij werken op afspraak. Een afspraak maakt u gemakkelijk via de Online afsprakenplanner of via tel: (0475) 85 90 00.